Any suggestions? Topic is solved

Have some feedback, questions, suggestions, or just fancy a chat? Pop it in here.
Post Reply
jessiejo333
Posts: 1
Joined: Fri Mar 13, 2020 9:33 am

Any suggestions?

Post by jessiejo333 »

Có những lúc cần một số tiền nhất định rất nhanh. Không có thời gian để vay tiền, và không có nơi nào để vay. Trong trường hợp này, microlone giúp đỡ tốt. Đây là giải pháp tốt nhất cho vấn đề nếu bạn cần cho vay một ít vay tien nhanh trong ngay tai ha noi tiền trong một thời gian ngắn.

Một microloan là một khoản vay ngắn hạn mà người vay nhận được để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức. Loại cho vay này phù hợp nhất khi bạn cần nhanh chóng thanh toán hợp đồng học phí, trả tiền cho một quá trình điều trị, mua hàng được chờ đợi từ lâu hoặc thanh toán chi phí đi lại.
Last edited by jessiejo333 on Mon Mar 16, 2020 10:55 pm, edited 1 time in total.
User avatar
MichaIng
Site Admin
Posts: 3105
Joined: Sat Nov 18, 2017 6:21 pm

Re: Any suggestions?

Post by MichaIng »

The x86_64 PC UEFI image allows this, all others are no installer images.

That you can do one of there is:
- Attach the internal drive to another system and flash the image to the internal drive directly there.
- Run the system via USB live OS or installed to another drive, download the DietPi image there and flash it to the desired internal drive. From Linux OS this can be best done via dd command.
Post Reply